Πολιτική ανάγνωση της Ελληνικής blogoσφαιρας

Κανόνες Δεοντολογίας

Η έρευνά μας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας της APA (American Psychological Assosiation) και ASA (American Sociological Assosiation).

Παράλληλα δεσμευόμαστε ότι:

    Όλα τα στοιχεία της έρευνας κατατίθενται ανώνυμα. Δεν απαιτείται για την συμμετοχή σας σε αυτήν κανένα προσωπικό στοιχείο, όπως ονοματεπώνυμο ή mail.

    Κανένα στοιχείο από όσα θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της, δε θα χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός αυτής.

    Τα δεδομένα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

    Οι IPς των συμμετεχόντων θα αποθηκεύονται στο σύστημα μόνο για το χρόνο διεξαγωγής της ερευνας για την αποφυγή πολλαπλής συμμετοχής των ίδιων ατόμων.

    Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν σε αυτό εδώ το blog μετά την πάροδο του χρόνου διεξαγωγής της και ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν.

Advertisements

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: